Escola de Pilots

VOL RASANT
Camp de vol El Prat
Av. del Prat s/n
08180 Moià
Tel. 629 778 244