Project Management en Edificació i Urbanisme – Constructor Management – Tramitació de llicències i permisos d’obra – Legalitzacions d’activitats – Certificats de Habitabilitad – Cèdules d’habitabilitat – Inspecció tècnica dels edificis ITE – Informes, Certificats, Peritatges, dictàmens – Topografia

 


Logo Vivar Galan

VIVAR & GALAN – Gestió Integral de la Construcció
Avda. de la Pau 17
08180 Moià
Telef. 664 23 84 04
email: arqtecnic@terra.com
www.arqtecnic.blogspot.com

facebook

FacebookTwitterGoogle+Compartir